มจธ รอบที่ 3 ปี 64

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 1 พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission 1 ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับในรอบนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3. คณะวิทยาศาสตร์

4.โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

** หลักสูตร และ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสาร เกณฑ์การรับสมัคร ที่ลิงก์ด้านล่าง

.

สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ.

วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564  ที่เว็บไซต์  :    student.mytcas.com/th

เกณฑ์การคัดเลือก ฉบับเต็ม    :    เอกสาร  !!

รายละเอียดหลักสูตร   :   eds.kmutt.ac.th

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   :   pubhtml5.com/jgtb/pzbw

.

ขอบคุณข้อมูล    :      admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/round3-64

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…