มจธ รอบที่ 3.2 ปี 64

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 2 พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. ได้ออกเกณฑ์การคัดเลือก และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่ใช้คัดเลือก รอบที่ 3 Admission 2 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับในรอบนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

คะแนนที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

1. GPAX

2. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา)

3. GAT

4. PAT

.

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก    :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     ฝ่ายรับเข้า มจธ.

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…