มจพ. รอบที่ 3 ปี 64

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 1 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปี 64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ออกเกณฑ์การคัดเลือก นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6. คณะเทคโนโลยี และการจัดการอุตสาหกรรม

7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

9. คณะบริหารธุรกิจ และ คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

10. วิทยาลัยนานาชาติ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GPAX และแผนการเรียน

2. คะแนนสอบ GAT/PAT และ O-NET

3. สอบสัมภาษณ์

.

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก     :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :      7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มจพ.

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…