มจพ รอบ 4 เพิ่มเติม ปี 2564

รับตรง รอบ 4 เพิ่มเติม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด และคณะต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

4. วิทยาลัยนานาชาติ

5. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี

6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตปราจีนบุรี

7. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรี

8. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตระยอง

9. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง

** สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. เฉพาะสาขาที่กำหนด

2. มี GPAX ตามที่กำหนด

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

.

เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาผลคะแนน O-NET , GAT/PAT อายุไม่เกิน 2 ปี

2. การสอบสัมภาษณ์

3. Portfolio เฉพาะสาขาที่กำหนด

4. สอบวิชาเฉพาะ เฉพาะสาขาที่กำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    15 – 28 มิ.ย. 2564

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.kmutnb.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. สงขลานครินทร์ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. สงขลานครินทร์ ปี 2565 มหาวิทยาลัย สงข…