มทส รอบ 4 ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ม.เทคโนโลยี สุรนารี (มทส.) ปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.) ได้ดำเนินการออกกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

3. มีคะแนนวิชา O-NET และ GAT-PAT ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตาม องค์ประกอบของ Admissions กลาง

4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

**คุณสมบัติเฉพาะ แต่ละสาขาวิชาและรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียด ได้จากระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

.

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสารรับสมัคร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร    :    ช่วงเดือน พฤษภาคม 2563

.

ข้อมูล    :    mytcas.com

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…