Press ESC to close

เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2563

เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกระเบียบการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร และคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดรับสมัครใน รอบที่ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS โดยจะต้องสมัครผ่านระบบส่วนกลางที่ mytcas.com นะจ้ะ

รายละเอียดต่างๆ ในการสมัคร

การคัดเลือก   :   ใช้ GPAX , ผลสอบ GAT/PAT , ผลสอบ 9 วิชาสามัญ

ขั้นตอนการรับสมัคร   :     เอกสาร !!

คณะ / สาขาที่เปิดรับ และเกณฑ์การคัดเลือก     :       เอกสาร  !!

เอกสารคุณสมบัติของผู้สมัคร     :     เอกสาร  !!!

ระยะเวลาการรับสมัคร    :    ตั้งแต่ 17 -27 เมษายน 2563

 

ขอบคุณข้อมูล    :   ฝ่ายรับเข้า ม.ขอนแก่น

error: Content is protected !!