Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครเต็ม รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2564

ระเบียบการรับสมัครเต็ม รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2564

มาแล้ว กับระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็มของ มหาวิทยาลัย มหิดล ในรอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

ทั้งหมด 1,094 คน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

เกณฑ์การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์

** คุณสมบัติต่างๆ และวิธีการสมัคร สามารถอ่านได้ในระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่าง เลยจ้า

.

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสาร   !!

ตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร  รอบที่ 2 โควตา       :    เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร   :     25 มีนาคม – 21 เมษายน 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    tcas.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!