Press ESC to close

รวมเส้นทางสู่คณะแพทย์ กว่าจะเป็น หมอ ต้องทำยังไงบ้าง ??

รวมเส้นทางสู่คณะแพทย์ กว่าจะเป็น หมอ ต้องทำยังไงบ้าง ??

หมอ หรือการเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะยอดฮิตของน้องๆ ในทุกยุคทุกสมัย เพราะด้วยอาชีพแพทย์ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เงินเดือนสูง และไม่ตกงานแน่นอน หากเรียนจบมา จึงทำให้มีคนอยากเข้าศึกษาต่อในคณะนี้เป็นจำนวนมาก แต่กว่าจะมาเรียนในคณะนี้ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง มาลองเช็คข้อมูลกันหน่อยดีกว่า

รอบการรับสมัครต่างๆ  

รอบ 1 Portfolio

รอบ Portfolio จะเน้นไปที่ Portfolio เป็นหลัก แน่นอนว่าไม่มีการสอบ และต้องมีผลงาน แต่ผลงานของคณะแพทย์นั้น จะไม่ใช่การใช้ผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ อย่างเดียว แต่หมายถึงผลงานด้านความสามารถทางวิชาการ จิตสาธารณะ การวิจัย และการสะสมคะแนนสอบต่าง ๆ ที่ใช้วัดความรู้ ความสามารถ รอบ 1 นี้ จะรับใน โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

และคำว่าไม่มีการสอบ หมายถึงแต่ข้อสอบกลาง O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ เท่านั้น รอบ 1 ไม่ใช้คะแนนพวกนี้ แต่ใช้คะแนน TOEFL , IELTS, CU-TEP, BMAT เป็นต้น

รอบนี้สิ่งที่ต้องใช้ในการพิจารณาคือ  :   Portfolio + คะแนนวัดทางภาษา + เกรดเฉลี่ย

รอบ 2 โควตา, ทุน

รอบนี้เป็นโอกาสของเหล่านักเรียน ตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีโครงการเปิดรับสมัครต่างๆ อาทิ เช่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท, โครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน, โครงการแพทย์เพื่อชุมชน, โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม, กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน, กลุ่มลดความเลื่อมล้ำ โควตาภาค, โครงการโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น เปิดรับทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแพทย์ เป็นโอกาสที่ดีเพราะโครงการเหล่านี้คู่แข่งน้อย เพราะจำกัดคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ และบางโครงการยัง มีทุนสนับสนุนการเรียนอีกด้วย

การคัดเลือกจะใช้พวกคะแนน TOEFL, IELTS, CU-TEP, BMAT, คะแนน 9 วิชาสามัญ บ้างก็ใช้ GAT/PAT หรือ วิชาเฉพาะ กสพท บางที่สอบข้อสอบตรงของหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

รอบนี้สิ่งที่ต้องใช้ในการพิจารณาคือ  : คุณสมบัติเฉพาะ + คะแนนสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รอบ 3 กสพท

กสพท หรือที่ย่อมาจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย กสพท จะเปิดรับนักเรียนเข้าสู่คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับในระบบ TCAS รอบที่ 3 ถือเป็นช่องทางหลักเลยก็ว่าได้ เพราะรับนักเรียนทั่วไป จำนวนรับเยอะ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลาง และที่สำคัญ แพทย์ กสพท นี้ ไม่จำกัดแผนการเรียน เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ทุกสาย รวมไปถึงเด็กซิ่ว หรือผู้ที่จบป.ตรี ที่อายุไม่เกิน ได้มีโอกาสเข้ามาแข่งขันกันในสนามนี้ได้

รอบนี้สิ่งที่ต้องใช้ในการพิจารณาคือ  : คะแนนสอบ วิชาเฉพาะ กสพท + 9 วิชาสามัญ (7 วิชา)

รอบ 4 – 5 ที่นั่งที่เหลือ จากรอบก่อนๆ

รอบที่ 4 แอดมิชชั่นและรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ต้องลุ้นจากรอบก่อนๆ ว่ามีที่นั่งเหลือไหม และจะมาเปิดรับเพิ่มในรอบเหล่านี้

รอบนี้สิ่งที่ต้องใช้ในการพิจารณาคือ  :   GPAX + GAT/PAT + O-NET หรือ ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

รับตรงเอกชน

นอกจากมหาวิทยาลัของรัฐแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการสอบเข้าแพทย์ มหาลัยเอกชน จะสอบวัดความรู้เหมือนกันหมด วิชาที่สอบ เน้นไปทางด้านวิชา อังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา

รอบนี้สิ่งที่ต้องใช้ในการพิจารณาคือ  : ผลคะแนนสอบ

**มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย   :     ลิงก์เว็บไซต์  !!

**แถม ไป สำหรีบ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย    :     ลิงก์เว็บไซต์  !!

น้องๆ ที่เตรียมตัว ในการสอบเข้า คณะแพทยศาสตร์ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ต้นปี เพราะแต่ละรอบเปิดรับ มีระยะเวลาที่ชิดกันมาก ถ้าไม่วางแผนให้ดี อาจเสียโอกาสไปเลยก็ได้นะ

.

ขอบคุณข้อมูล     :    trueplookpanya.com/tcas/article/detail/72197

error: Content is protected !!