Press ESC to close

รวม ค่ายการศึกษา สำหรับน้องๆ DEK66

รวม ค่ายการศึกษา สำหรับน้องๆ DEK66

สำหรับน้องๆ DEK66 ที่กำลังมองหา ค่ายการศึกษา ที่จะหาข้อมูลเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยกันนั้น ในบทความนี้พี่ก็มีได้รวบรวมข้อมูลของค่ายการศึกษาต่างๆ มาฝากกัน ทั้งคณะแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และต่างๆ อีกมากมาย ถ้าน้องๆ พร้อมกันแล้วไปดูกันดีกว่ามีค่ายไหนน่าสนใจกันบ้าง

1. ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับสมัคร ถึง 31 ส.ค. 2565

จัดค่าย 10-12 ธ.ค. 2565

เพิ่มเติมที่  :   https://facebook.com/vetcampku

.

2. ค่าย สู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 17 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ

รับสมัคร ถึง 26 ส.ค. 2565

จัดค่าย 12-14 พ.ย. 2565

เพิ่มเติมที่  :  https://facebook.com/PSURxcamp

.

3. ค่าย เยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับสมัคร ถึง 4 ก.ย. 2565

จัดค่าย 21-24 ต.ค. 2565

เพิ่มเติมที่   :   https://facebook.com/TUYECofficial/

.

4. ค่ายเยาวชนนักประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับสมัคร ถึง 30 ส.ค. 2565

จัดค่าย 15 ต.ค. 2565

เพิ่มเติมที่   :  www.facebook.com/people/ค่ายเปิดกะลาผ่ากะโหลก/100063629910814/

.

5. ค่าย อยากเป็นหมอ ครั้งที่ 32 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รับสมัคร ถึง 28 ส.ค. 2565

จัดค่าย 22-24 ต.ค. 2565

เพิ่มเติมที่   :   https://facebook.com/MDCUmedcamp

.

6. ค่าย SHT Carnival Camp ครั้งที่ 2 ม.นวมินทราธิราช

รับสมัคร ถึง 5 ก.ย. 2565

จัดค่าย 8-9 ต.ค. 2565

เพิ่มเติมที่   : www.facebook.com/people/SHT-NMU-Camp2-ตะลุยแดนสวนสนุกไปกับสายวิทย์สุขภาพครั้งที่2/100076169851799/

.

7. ค่าย ค้นฝันปั้นนักวิทย์ ครั้งที่ 41 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

รับสมัคร ถึง 12 ก.ย. 2565

จัดค่าย 10-14 ต.ค. 2565

เพิ่มเติมที่   :   https://facebook.com/cmuscicamp

.

8. ค่าย ฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับสมัคร ถึง 11 ก.ย. 2565

จัดค่าย 23-25 ต.ค. 2565

เพิ่มเติมที่  :   https://facebook.com/MeddreamMEDTU/

.

9. ค่าย อยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 23 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รับสมัคร ถึง 21 ส.ค. 2565

จัดค่าย 24-25 ธ.ค. 2565

เพิ่มเติมที่  : www.facebook.com/wannabedentistcamp.cu

.

10. ค่าย เส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 10 หลักสูตรแพทย์แผนไมยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล

รับสมัคร ถึง 5 ก.ย. 2565

จัดค่าย 12-13 พ.ย. 2565

เพิ่มเติมที่  :   https://facebook.com/MUTHAIMEDCAMP/

.

11. ค่าย เยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)

รับสมัคร ถึง 30 ก.ย. 2565

จัดค่าย 15-25 ต.ค. 2565

เพิ่มเติมที่  :   https://m.facebook.com/powergreencamp/

.

12. กิจกรรม โต้วาทีภาษาไทย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจำปี 2565 คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับสมัคร ถึง 13 ต.ค. 2565

จัดแข่งขัน วันที่ 4-5 พ.ย. 2565

เพิ่มเติมที่  :   https://facebook.com/RaphiTU/

.

13. ค่าย TU-pla Camp ครั้งที่ 3 หลักสูตร BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

รับสมัคร ถึง 4 ก.ย. 2565

จัดค่าย 28-30 ต.ค. 2565

เพิ่มเติมที่   :   https://facebook.com/tuplacamp

.

14. ค่าย CEL Camp ครั้งที่ 10 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รับสมัคร ถึง 31 ต.ค. 2565

จัดค่าย 20-23 ธ.ค. 2565

เพิ่มเติมที่   :   https://facebook.com/CELcamp/

.

15. ค่าย ยุวเภสัชกร ครั้งที่ 23 คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่

รับสมัคร ถึง 18 ก.ย. 2565

จัดค่าย 11-13 พ.ย. 2565

เพิ่มเติมที่   :   https://facebook.com/PharmCMUcamp23

.

16. ค่าย สานฝันสู่เส้นทางสิงห์ ครั้งที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รับสมัครถึง 21 ก.ย. 2565

จัดค่าย 21-23 ต.ค. 2565

เพิ่มเติมที่  :   https://facebook.com/KKUPASMO

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข่าวสารต่างๆ ในเพจของค่ายนั้นๆ ด้วยนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล    :    P’Dome

error: Content is protected !!