Press ESC to close

รวม อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัยต่างๆ (เฉพาะ ม.รัฐ)

รวม อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัยต่างๆ (เฉพาะ ม.รัฐ)

หนึ่งในเหตุผลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยต่างๆ นั่นก็คือ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ ค่าเทอม ที่ไหนถูก ผู้ปกครองหรือ พ่อแม่เราก็สบายหน่อย ไม่ต้องจ่ายให้กับเราเยอะมาก แต่ถ้าที่ไหนแพง ก็ลำบากพ่อแม่หน่อย เพราะในการเรียนมหาวิทยาลัย

ไม่ใช่แค่ค่าเทอมเท่านั้นที่ต้องจ่าย ยังมีค่ากิน ค่าหอพัก ค่าอุปกรณ์การเรียนอีก ดังนั้น ถ้าค่าเทอมต้องจ่ายเยอะมาก ก็จะหนักหน่อยแหละ ซึ่งในบทความนี้ ก็มีข้อมูลของ ค่าเทอมในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาฝากกัน ใครอยากรู้ข้อมูลตรงนี้ ไปดูกันเลยจ้า

**ข้อมูล ค่าเทอม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถดูเป็นแนวทางได้นะจ้ะ

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยต่างๆ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (อัพเดต ปี 58)   :     เอกสาร  !!

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อัพเดต ปี 63)     :    เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (อัพเดต ปี 63)    :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (อัพเดต ปี 61)    :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (อัพเดต ปี 62)     :     เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (อัพเดต ปี 63)     :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (อัพเดต ปี 60)     :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (อัพเดต ปี 61)       :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (อัพเดต ปี 63)     :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (อัพเดต ปี 61)     :     เอกสาร  !!

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (อัพเดต ปี 62)     :      เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยนเรศวร  (อัพเดต ปี 62)      :     เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยมหิดล   (อัพเดต ปี 63)       :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อัพเดต ปี 63)       :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (อัพเดต ปี 61)       :      เอกสาร  !!  ,  สำรอง   :   เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยทักษิณ  (อัพเดต ปี 60)       :      เอกสาร !! 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (อัพเดต ปี 61)       :      เอกสาร  !! 

มหาวิทยาลัยบูรพา  (อัพเดต ปี 63)       :      เอกสาร  !!  ,  สำรอง   :   เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (อัพเดต ปี 58)       :      เอกสาร  !! 

มหาวิทยาลัยพะเยา (อัพเดต ปี 62)        :     เอกสาร !! 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (อัพเดต ปี 63)        :      เอกสาร  !!   (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร)

.

ข้อมูล   :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!