รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล นครพนม 64

รับตรง ม.นครพนม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2564

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ออกประกาศ รับสมัคร รับตรง ใน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( หลักสูตร 1 ปี ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

2. เป็นหญิงหรือชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 45 ปี และมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กก.

3. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบข้อเขียน วิชา ภาษาไทย อังกฤษ คณิต วิทยาศาสตร์ และความรู้ความสามารถทั่วไป

2. สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    08 ก.พ. – 05 พ.ค. 64

ค่าสมัครสอบ   300 บาท

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.npu.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…