รับตรง พยาบาล สวนสุนันทา 64

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบรับตรง ปี 2564

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด การรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

1. จำนวนที่รับสมัคร 50 คน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มี เกรดเฉลี่ย มากกว่า 2.00

2.2 มีความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ

2.3 มีความสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป และน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง

2.4 มีความประพฤติดี

.

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

สมัครเรียน    :    admission.ssru.ac.th

กำหนดการรับสมัคร      :    12 – 31 พฤษภาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :   cts.ssru.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…