รับตรง มทส รอบ 2 ปี 64

รับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 2 แบบโควตา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ได้ออกเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รับตรง แบบโควตา ซึ่งมีคณะและรายละเอียดต่างๆ ที่ประกาศรับสมัคร ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับ ในรอบนี้

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

5. สาขาวิชานวัตกรรมฯ (นานาชาติ)

6. สาขาวิชากลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร

7. สาขาวิชาบูรณาการฯ (นานาชาติ)

8. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

9. สาขาวิชาแพทยศาสตร์

10. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

11. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

12. สาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์

13. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

14. สาขาวิชานิเทศศษสตร์ดิจิทัล

**รายละเอียดเฉพาะเกณฑ์คะแนนรับสมัคร

เกณฑ์การพิจารณา

จะพิจารณาคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ รายละเอียดวิชาตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    รอประกาศต่อไป  !!

เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือก      :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    10 มี.ค. – 17 เม.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล     :   sutgateway.sut.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

รับตรง หลักสูตร ผู้ช่วยทันแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564

รับตรง หลักสูตร ผู้ช่วยทันแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์…