รังสิต รับตรง 65 พร้อมทุนด้วย

รับตรง มหาวิทยาลัยรังสิต แบบยื่นเกรด แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล ปี 2565

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการคัดเลือกด้วย เกรดเฉลี่ย หรือ GPA พร้อมทุนการศึกษา RSU Early Bird มอบทุน 15,000 บาท สำหรับผู้สมัครและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 31 ม.ค. 65

**ยกว้น แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล และนักศึกษาทุนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า หรือ ปวช / ปวส. เฉพาะที่กำหนด

2. ต้องมี GPA ตามคณะกำหนด

3. เป็นผู้ประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

.

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม     :    ข้อมูลการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  20 ก.ย. 2564  –  31 พ.ค. 2565

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ฝ่ายเเนะเเนวเเละรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร : (02)791-5500

ขอบคุณข้อมูล     :      www2.rsu.ac.th/NewsRSU/WEB65303

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัย มหิดล

ตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ออกประกาศ ต…