Press ESC to close

รับตรง มหาวิทยาลัยรังสิต แพทย์ ทันตะ เภสัช รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รับตรง มหาวิทยาลัยรังสิต แพทย์ ทันตะ เภสัช รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2565 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา เเพทย์, ทันตะ เเละเภสัชฯ รอบที่ 1 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2.  ไม่กำหนด GPA

3. เป็นผู้ประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

การพิจาณาคัดเลือก

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

2. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก    :    ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , เคมี และชีววิทยา

.

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม     :    ข้อมูลการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  ตั้งเเต่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 7 ม.ค. 2565 เวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ฝ่ายเเนะเเนวเเละรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร : (02)791-5500

ขอบคุณข้อมูล     :      www2.rsu.ac.th

error: Content is protected !!