Press ESC to close

รับตรง ภาคการเรียน 1/2564 ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับตรง ภาคการเรียน 1/2564 ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น้องๆ ที่สนใจอยากเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตอนนี้ ทางมหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัคร รับตรง นักศึกษาใหม่ ภาคการเรียน 1/2564 อยู่นะจ้ะ ในส่วนของ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร น้องๆ คนไหนที่สนใจ สามารถสมัครได้ในหลายช่องทาง ดังนี้

สมัครทางไปรษณีย์  :   รับสมัคร 19 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64

สมัครด้วยตัวเอง

รับสมัคร

ช่วงที่ 1 : 4 – 7 มิ.ย. 2564

ช่วงที่ 2 : 8 – 11 ก.ค. 2564

สมัครทางอินเตอร์เน็ต    :   รับสมัคร  19 เม.ย. – 11 ก.ค. 2564

.

สำหรับผู้ที่สมัครด้วยตัวเอง

รายละเอียดสำหรับการสมัครด้วยตนเอง(ส่วนกลาง)

1. ใบสมัครฯ สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและข้อควรทราบ

3. แผนกำหนดการและโครงสร้างหลักสูตรฯ

4. ภาคผนวก (ข้อบังคับ ม.ร. ,ระเบียบ ม.ร. และประกาศ ม.ร.)

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารรับสมัคร   !!

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ facebook.com/ramkhamhaeng.ru

รับสมัครทั้งระดับปริญญา และ แบบ Pre-degree ด้วยนะ

ขอบคุณข้อมูล    :   ru.ac.th

error: Content is protected !!