Press ESC to close

รับตรง 64 ม. หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ รอบสอบตรง ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ

รับตรง 64 ม. หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ รอบสอบตรง ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ

มหาวิทยาลัย หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ได้ออกกำหนการรับสมัคร รับตรง รอบสอบตรง โดยไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะเภสัชศาสตร์

2. คณะพยาบาลศาสตร์

3. คณะเทคนิคการแพทย์

4. คณะการแพทย์แผนจีน

5. คณะกายภาพบำบัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6

เกณฑ์การพิจารณา

สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :      ลิงก์ประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    20 ต.ค. – 05 พ.ย. 63

ขอบคุณข้อมูล   :     เพจ  Huachiew Admission

 

error: Content is protected !!