รับตรง ธรรมศาสตร์ พอร์ต ลำปาง พัทยา 64

รับตรง 64 ม. ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1.1 Portfolio (ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา)

รับตรง ประกาศจาก มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1.1 Portfolio (ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา) ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์ลำปาง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ตามสาขาสมัครกำหนด

GPAX ตามสาขาสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน รายละเอียดตามสาขาสมัครกำหนด

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารรรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :    02 – 16 พ.ย. 63

ขอบคุณข้อมูล       :     tuadmissions.in.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…