Press ESC to close

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 โควตา วิทยาเขตศรีราชา ปี 2564

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 โควตา วิทยาเขตศรีราชา ปี 2564

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ออกประกาศ รับตรง รับสมัครนิสิตใหม่ ในรอบที่ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด การรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

2. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

5. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 และ ปวช. หรือเทียบเท่า

2. ศึกษาในเขตภาคตะวันออก และเขตพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

3. มี GPAX 5 หรือ 6 เทอม ตามที่ คณะ / สาขาวิชา กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

1. ใช้ผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ในการพิจารณาคัดเลือก และต้องผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน

2. สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารการรับสมัคร  !!

สมัคร ออนไลน์     :    qa.src.ku.ac.th/Admission

กำหนดการรับสมัคร   :   05 มี.ค. – 20 เม.ย. 2564

ขอบคุณข้อมูล    :       src.ku.ac.th

error: Content is protected !!