Press ESC to close

รับตรง รอบ 5(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564

รับตรง รอบ 5(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรง เพิ่มเติม ในกลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) และสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับ

กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 60 ที่นั่ง

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

.

เกณฑ์การคัดเลือก

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

1. ผุ้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กศน. ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต

2. ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ต้องไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  (รอประกาศต่อไป)

.

ระเบียบการรับสมัคร   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร      :       เอกสารรับสมัคร   !!

ระเบียบการรับสมัคร   สำนักวิศวกรรมศาสตร์     :       ลิงก์พาไป   !!

กำหนดการรับสมัคร     :    วันนี้ – 20 ก.ค. 2564

.

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ขอบคุณข้อมูล    :    sutgateway.sut.ac.th

error: Content is protected !!