Press ESC to close

รับตรง 64 มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ในคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

รับตรง 64 มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ในคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

มหาวิทยาลัย กรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบ รับตรง 64 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ โดยใช้วิธีคัดเลือก แบบสอบสัมภาษณ์ และพรีเซน พอร์ตโฟลิโอ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ต่างๆ ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาภาพยนตร์

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

1. ใช้การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

2. แฟ้มสะสมผลงาน รูปแบบไฟล์ Word หรือ PDF รายละเอียดเนื้อหาดูจากระเบียบการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
2. GPAX 4 หรือ 5 เทอม

การสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา Main Campus อาคาร A8 ชั้น 2 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

**เปิดรับสมัครทั้งหมด 11 รอบ ดูปฏิทินการรับสมัครในระเบียบการ (หากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเต็ม จะปิดรอบการรับสมัครทั้งหมดทันที)

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสาร  !!

เว็บไซต์รับสมัคร        :     เว็บไซต์  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร      :   15 ก.ค. 63 – 31 พ.ค. 64

.

ขอบคุณข้อมูล     :     bu.ac.th

error: Content is protected !!