รับตรง 64 คณะแพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล (รอบที่ 2) ม. รังสิต ประจำปี 2564

รับตรง มหาวิทยาลัย รังสิต ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในคณะแพทยศาสตร์ ทัตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ภาคการศึกษา S/2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบ

สมัครสอบด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรังสิต เวลาทำการ 08.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.(02)791-5500 ถึง 10

1. ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

2. เอกสารประการสมัคร

2.1 ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)

2.2 บัตรประชาชนตัวจริง

2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด

2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

2.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบปริญญาตรีมาแล้วให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ในการสมัครสอบ

4. ผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. ผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)

3. เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผู้สมัครสอบต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น ไม่กำหนด GPA ทุกคณะ

เกณฑ์การพิจารณา

สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , เคมี , ชีววิทยา และทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)

ระเบียบการรับสมัคร   :    ลิงก์ประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :     16 ธ.ค. 63 – 09 เม.ย. 64

.

อีกโครงการ ม.รังสิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นจากโรงเรียนนานาชาติ Grade 12 โดยมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลทดสอบทางการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดผลการสอบ

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ไม่มีสอบข้อเขียน

ระเบียบการรับสมัคร   :    ลิงก์ประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร    :    17 ธ.ค. 63 – 09 เม.ย. 64

.

ขอบคุณข้อมูล    :    rsu.ac.th/NewsRSU/WEB64392