Press ESC to close

รับตรง 64 TCAS1 หลักสูตร แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

รับตรง 64 TCAS1 หลักสูตร แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบ TCAS1 ในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีโครงการรับสมัคร ดังนี้

โครงการรับสมัคร

โครงการเรียนดี (โอลิมปิก , อังกฤษ , พ.บ. + วิทยาการข้อมูล)

โครงการกีฬาระดับชาติ

โควตา

โครงการแพทย์ชนบท

โครงการ กสพท

โครงการ มหาดไทย

รายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ    :      เอกสารการรับสมัคร   !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official)

error: Content is protected !!