Press ESC to close

รับตรง แพทย์ ทันตะ เภสัช มหาวิทยาลัยรังสิต รอบ 1 ปีการศึกษา 2566

รับตรง แพทย์ ทันตะ เภสัช มหาวิทยาลัยรังสิต รอบ 1 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยรังสิต ออกประกาศ รับตรง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2566 (สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา เเพทย์ , ทันตะ เเละเภสัชฯ รอบที่ 1) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2566

1. ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เเพทย์, ทันตะฯ เเละเภสัชฯ รอบที่ 1 ภาคการศึกษา S/2566

2. ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เเพทย์, ทันตะฯ รอบที่ 1 ภาคการศึกษา S/2566 ” สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ ”

3. ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เเพทยศาสตร์ รอบที่ 1 ภาคการศึกษา S/2566 ” สำหรับกลุ่มผู้สมัครด้วยแฟ้มผลงาน (Portfolio) ”

4. ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2566 (ยื่น GPA.)

.

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครดำเนินการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://admissiononline.rsu.ac.th  เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าระบบ มีดังนี้

1. ไฟล์สำเนาผลการเรียน (.pdf)

2. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ใช้ใบแสดงผลการเรียนเกรด 4 เทอม ขึ้นไป (ปพ.1) เเละหนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างละ 1 ฉบับ

3. ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ใช้ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน (.pdf)

4. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (.jpg) ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านการสแกน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)

*กรณีชำระค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงคณะ สาขา หรือ อันดับใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครทุกกรณี

ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครสอบ พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E– Mail ของท่านภายใน 3 วันทำการ. หากไม่ได้รับ E-Mail แจ้งผลตอบกลับไป กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail หรือพิมพ์ info_admission@rsu.ac.th ที่ช่องค้นหา

เมื่อได้รับ E-Mail แจ้งผลแล้ว ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการตามปฏิทินต่อไป

.

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม   :    ประกาศรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     ตั้งเเต่ 14 ก.ย. ถึง 11 พ.ย. 2565 เวลา 16.30 น.  สอบคัดเลือกวันที่ 26 พ.ย. 2565

ขอบคุณข้อมูล      :       www2.rsu.ac.th/NewsRSU/WEB66301

error: Content is protected !!