Press ESC to close

รับตรง รอบ 2 โควตา ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 64

รับตรง รอบ 2 โควตา ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 64

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 รับตรง โควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 , เด็กซิ่ว เทียบเท่า หรือ Grade 12 ตามระบบอเมริกัน, Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ

2. ต้องมีผลสอบตามที่กำหนด เช่น AS / A Level , IB , SAT II โดยจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด

3. ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS / TOEFL IBT โดยจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด

.

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าสมัครสอบ 250 บาท

ค่าสอบสัมภาษณ์ 1,000 บาท

การสมัครและการคัดเลือก

1. การสมัครสามารถสมัครได้ ทั่วประเทศ ไม่จำกัดพื้นที่

2. ไม่ใช้ ผลคะแนนสอบ GAT/PAT , วิชาสามัญ และ O-NET

3. คัดเลือกโดยใช้ Portfolio 10-20 หน้า พร้อมเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด

4. สอบสัมภาษณ์

5. จำนวนที่รับ ทั้งสิ้น   7 คน

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

1 – 31 มี.ค.64 เปิดรับสมัคร และจัดส่ง Portfolio ทางไปรษณีย์

9 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

24 เม.ย. 64 สอบสัมภาษณ์

.

ขอบคุณข้อมูล    :      pccms.ac.th/ucl2nd64

error: Content is protected !!