Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา และภาคพิเศษ ม. ราชภัฏสกลนคร ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา และภาคพิเศษ ม. ราชภัฏสกลนคร ปี 2564

ประกาศจาก มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการต่างๆ โดยมีโครงการที่เปิดรับต่างๆ ดังนี้

1. โควตาความร่วมมือกับโรงเรียน

2. โครงการ ภาคพิเศษ กศ.ป.

ประกาศรับสมัคร 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2.1 การรับแบบ โควตาความร่วมมือกับโรงเรียน (เฉพาะสาขาที่เปิดรับ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือ (กศ.ป.) เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2564

** คณะที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

เกณฑ์การพิจารณา

เกรดเฉลี่ย , คุณสมบัติของผู้สมัคร , Portfolio (บางคณะ) , สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร

1. โควตาความร่วมมือกับโรงเรียน    :   เอกสารระเบียบการ  !!

2. โครงการ ภาคพิเศษ กศ.ป.      :   เอกสารระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัคร

1. โควตาความร่วมมือกับโรงเรียน   :    วันนี้ ถึง 5 มิถุนายน  2564

2. โครงการ ภาคพิเศษ กศ.ป.     :    วันนี้ ถึง 11 มิถุนายน  2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :    regis.snru.ac.th

error: Content is protected !!