ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 63 รอบแอด

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2563

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ  , คณะครุศาสตร์  ,  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   , วิทยาลยันานาชาติศูนย์การศึกษาศาลายาจังหวัดนครปฐม

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายาจังหวัดนครปฐม

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายาจังหวัดนครปฐม

.

ระเบีบการรับสมัคร    :      เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :    mytcas.com

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…