ราชภัฏอุบลราชธานี tcas64

กำหนดการและหลักสูตรที่เปิด TCAS64 ม. ราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี ได้ออกกำหนดการและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ในรอบต่างๆ ของ TCAS64 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

รอบที่ 2/1  และ 2/2 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564

รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกันโดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร

TCAS 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร

TCAS 2564 รอบ กศ.บป. โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะเกษตรศาสตร์

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.ubru.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

มศว แจกทุน !! โครงการทุนเอราวัณ และโครงการเพชรในตม ปี 2564

มศว แจกทุน !! โครงการทุนเอราวัณ และโครงการเพชรในตม ปี 2564 ประกาศ จาก ทาง มหาวิทยาลัยศรีนค…