ราชภัฏอุบลราชธานี รอบ 3 ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2563

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการออกระเบียบการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดรับ ดังนี้

1. ครุศาสตรบัณฑิต
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
4. บริหารศาสตรบัณฑิต
5. เทคโนโลยีบัณฑิต
6. นิติศาสตรบัณฑิต
7. แพทย์แผนไทยบัณฑิต
8. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
9. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาการรับสมัคร     :    วันที่ 17 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสาร  !!

ระเบียบการรับสมัคร   (เต็ม)    :  เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :   admission.ubru.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…