ราชภัฏเชียงใหม่ รอบ 5 ปี 63

ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ภาคปกติ ปี 2563

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5
การรับตรงอิสระ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 31 (1) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

รวมถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบการรับสมัคร

การรับสมัครปกติ

การรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

.

รายละเอียดการรับสมัคร

ระเบียบการ การรับสมัครรูปแบบปกติ      :     เอกสาร !!

ระเบียบการ การรับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา     :     เอกสาร !!

รายละเเอียดเพิ่มเติม     :   เว็บไซต์รับสมัคร

ระยะเวลารับสมัคร     :  ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน  2563

.

ขอบคุณข้อมูล    :    tcas.cmru.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…