Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2565

สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยคงกำลังวุ่นอยู่กับการทำพอร์ต และอ่านหนังสือสอบอยู่แน่ๆ ในช่วงนี้ แต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย คือ การติดตามข่าวสารการรับสมัครของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กำลังทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้

และในบทความนี้พี่ก็เอาใจ น้องๆ ที่อยากจะเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัย กลุ่ม ราชภัฏ กันหน่อย กับการรวมระเบียบการรับสมัครมาไว้ให้ไปศึกษาข้อมูลกัน ใครอยากเข้าที่ไหน ลองไปอ่านข้อมูลกันดูนะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี      :    ประกาศรับสมัคร  !!    (ทุนและรับตรง)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรง)

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม      :      ประกาศรับสมัคร  !!

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ         :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรง)

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย         :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรง)

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      :      ประกาศรับสมัคร  !!

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรง)

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี         :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรง)

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     :      ประกาศรับสมัคร  !!

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     :      ประกาศรับสมัคร  !!

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรง)

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรง)

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     :      เอกสารรับสมัคร  !!

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   :      เอกสารรับสมัคร  !!

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     :        เอกสารรับสมัคร  !!

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      :        เอกสารรับสมัคร  !!

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     :      เอกสารรับสมัคร  !!

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรง)

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรง)

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรง)

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม       :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรง)

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     :      ประกาศรับสมัคร  !!

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด      :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรง)

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์      :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรง)

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี      :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรง)

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรง)

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรง)

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    :      ประกาศรับสมัคร  !!

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรง)

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรง)

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   :      เอกสารรับสมัคร  !!

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    :      เอกสารรับสมัคร  !!

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรง)

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรง)

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรง)

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรง)

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรง)

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    :      เอกสารรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!