Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1&2 กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 64

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1&2 กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 64

ในรอบ Admission 1&2 ประจำปี 2564 นี้ เป็นรอบที่รับค่อนข้างเยอะ และมีหลายมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร กันเป็นจำนวนมาก มาในบทความนี้ พี่ก็ได้รวบรวมข้อมูลการรับสมัคร และระเบียบการ ของ มหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ โดยบทความนี้ จะเป็นส่วนของ กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ

น้องๆ อยากเข้า มหาวิทยาลัยไหน ลองไปอ่านและศึกษาข้อมูลกันนะจ้ะ

ระเบียบการและ ข้อมูลการรับสมัคร รอบ Admission 1&2 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ( ส่วนใหญ่ จะเป็น ภาคพิเศษ และรับตรงเอง )

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    :     เอกสารการรับสมัคร  !!  ( รับตรงเอง )

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย       :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      :     เอกสารการรับสมัคร  !!

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี           :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม         :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา        :     ข้อมูลการรับสมัคร  !!

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช       :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์          :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา        :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์       :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร          :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี           :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์          :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต        :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม         :     ข้อมูลการรับสมัคร  !!  ( รับตรงอิสระ )

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด      :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์      :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รับตรงเอง )

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี    :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รับตรงเอง )

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รับตรงเอง )

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย       :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ      :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( รอบโควตา )

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      :     ข้อมูลการรับสมัคร  !!

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( Admission 1 )

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       :     ข้อมูลการรับสมัคร  !! ( Admission 2 )

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์           :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รับตรงเอง )

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รับตรงเอง )

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์      :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    :     เอกสารการรับสมัคร  !! ( รอประกาศ )

.

** สำหรับ มหาวิทยาลัย ที่รอประกาศ หาก เมื่อเปิดรับสมัคร แล้ว ไม่มีระเบียบการในเว็บไซต์ ให้ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.mytcas.com อีกทีนะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล    :   ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!