รวมระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2566

สำหรับน้องๆ ม.6 ที่ไม่ติดในรอบพอร์ต อย่าพึ่งหมดหวังนะจ้ะ เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบให้พร้อม เพราะรอบโควตา ระบบ TCAS กำลังมาแล้ว ซึ่งแน่นอนว่ามีหลายมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม และอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ใช้รูปแบบรับตรงเอง แต่ก็มีการรับเข้าที่คล้ายๆ กัน

สำหรับในบทความนี้พี่ก็เอาใจ น้องๆ ที่อยากจะเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัย กลุ่ม ราชภัฏ กันหน่อย กับการรวมระเบียบการรับสมัครมาไว้ให้ไปศึกษาข้อมูลกัน ใครอยากเข้าที่ไหน ลองไปอ่านข้อมูลกันดูนะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี      :    เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ         :      ประกาศรับสมัคร  !!     (รับตรงเอง)

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย         :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      :      เอกสารประกาศ  !!

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม      :      เอกสารประกาศ !!

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        :      ประกาศรับสมัคร  !!

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี         :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     :      เอกสารรับสมัคร  !!

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   :      เอกสารประกาศ  !!   (รับตรงเอง)

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     :        เอกสารประกาศ  !!   (รับตรงเอง)

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      :      ประกาศรับสมัคร  !!  (รับตรงเอง)

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     :      ประกาศรับสมัคร  !!  (รับตรงเอง)

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     :      เอกสารประกาศ  !!   (รับตรงเอง)

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     :      เอกสารประกาศ !!

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม       :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรง)

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     :      เอกสารรับสมัคร  !!

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด      :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์      :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี      :      เอกสารประกาศ  !!

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     :      เอกสารประกาศ  !! 

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   :      เอกสารรับสมัคร  !!

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    :      เอกสารรับสมัคร  !!

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    :     ประกาศรับสมัคร  !!

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    :      เอกสารประกาศ  !!    (รับตรงเอง)

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    :      เอกสารประกาศ  !!

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    :      ประกาศรับสมัคร  !!

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    :      เอกสารรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ