Press ESC to close

มหาวิทยาลัย รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563

มหาวิทยาลัย รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563

มหาวิทยาลัย รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ต่างๆ ดังนี้

ส่วนกลาง

รับสมัครที่  :   อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ครั้งที่ 1 : วันที่ 5 มิ.ย. 2563 – 8 มิ.ย. 2563

ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 มิ.ย. 2563 – 29 มิ.ย. 2563

ส่วนภูมิภาค

รับสมัครที่   :  สาขาวิทยบริการฯ (สมัครด้วยตนเอง)

ครั้งที่ 1 : วันที่ 5 มิ.ย. 2563 – 8 มิ.ย. 2563

ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 มิ.ย. 2563 – 29 มิ.ย. 2563
.

รายละเอียดและข้อมูลการรับสมัคร    :     เว็บไซต์รับสมัคร  !!

หากมีข้อสงสัยในด้านการสมัครเรียน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทร 0-2310-8614 – 15,0-2310-8617 – 18,0-2310-8623 – 24 Fax. 0-2310-8628

webSite  : www.ru.ac.th

Facebook  : สมัครเรียนรามฯ

error: Content is protected !!