Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ติวเข้ม วิชาภาษาไทย สำหรับเตรียมสอบ

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ติวเข้ม วิชาภาษาไทย สำหรับเตรียมสอบ

วิชาภาษาไทย เป็นวิชาที่น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ไม่ค่อยอยากจะสอบกัน เพราะไม่ค่อยถนัด และก็บอกว่านี่คือวิชาตัดแต้ม แต่ทำไงได้ การสอบ วิชาสามัญ เพื่อยื่นคะแนนเข้าคณะต่างๆ ต้องใช้คะแนน วิชาภาษาไทย ด้วยในบางคณะ สำหรับเข้าคัดเลือก

ถ้าในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้ ก็มาเรียนรู้และตั้งใจกันหน่อยดีกว่า หลักๆ วิชานี้ ก็จะคล้ายๆ กับวิชาภาษาอังกฤษ คือ จะสอบในเรื่องของ การอ่าน การเขียน การสื่อสาร ประมาณนี้ แต่ก็มีเรื่องของ คำราชาศัพท์ รูปประโยค ร้อยแก้ว ร้อยกรอง อะไรแบบนี้เพิ่มเข้ามาด้วย

ถ้าใครไม่ถนัด กับวิชานี้ ในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี สำหรับติวเข้มทบทวนบทเรียนและเตรียมสอบ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านระบบ PSUMOOC มาฝากกัน ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจลองเข้าไปเรียนกันได้นะ

บทเรียนที่มีสอน ในคอร์สออนไลน์

สุนทรียภาพทางวรรณคดี

ความงามในภาษาโวหารภาพพจน์

การสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้อน)

ประโยคบกพร่อง

การสร้างคำในภาษาไทย (คำสมาส-สนธิ)

ระดับภาษา

การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ

การใช้ภาษาในที่ประชุม

การสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้ำ)

คำราชาศัพท์

** สนใจเรียนบทไหน ก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูล และลงเรียนกันนะ

.

ลงเรียนบทต่างๆ ออนไลน์     :      ลิงก์ลงทะเบียนเรียน  !!

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม         :      facebook.com/psumooc

ขอบคุณข้อมูล     :     mooc.psu.ac.th

error: Content is protected !!