สจล รอบสี่ ปี 63

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 Admission 2 พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ปี 2563

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง หรือ สจล. ได้ออกกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Admission 2 ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5. คณะวิทยาศาสตร์

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

8. คณะการบริหารและจัดการ

9. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

10. วิทยาลัยวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

11. คณะศิลปศาสตร์

12. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

สถานที่ทำการเรียนการสอน

เขตลาดกระบัง และ วิทยาเขตชุมพร

.

เอกสารการรับสมัคร    :   เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :      mytcas.com

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…