Press ESC to close

สพฐ. เปิดสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2563 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. จำนวน 10,438 อัตรา

สพฐ. เปิดสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. จำนวน 10,438 อัตรา

ประกาศจาก เลขาธิการ สพฐ. โดยได้กล่าวว่า สพฐ. มีอัตราว่างอยู่ 10 กลุ่ม ที่จะต้องดำเนินการสรรหา ได้แก่

1. ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป จำนวน 10,438 ตำแหน่ง
2. ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 4,428 ตำแหน่ง
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 40 ตำแหน่ง
4. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว 3/2561) จำนวน 47 ตำแหน่ง
5. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 485 ตำแหน่ง
6. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4,647 ตำแหน่ง
7. ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 40 ตำแหน่ง
8. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ จำนวน 144 ตำแหน่ง
9. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 338 ตำแหน่ง
10. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 435 ตำแหน่ง
สำหรับครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งมีอัตราว่าง 4,428 ตำแหน่ง

จะเปิดสอบในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 และในปีงบประมาณ 2563 จะมีอัตราว่างเพิ่ม 3,868 ตำแหน่ง ทำให้ภายใน 2 ปีนี้ จะมีครูเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เพิ่มจำนวน 21,636 คน

โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปีนี้มีการปรับปรุงข้อสอบภาค ก ให้มีเนื้อหาข้อสอบเหมือนกับข้อสอบของสำนักงาน ก.พ. โดยในปี 2564 มอบให้สำนักงาน ก.พ.ดำเนินการจัดสอบ

ส่วนภาค ข จะมีการสอบวิชาเอกและวิชาจริยธรรมความเป็นครูตาม หลักสูตร ของคุรุสภา ซึ่งข้อสอบทั้งสองภาคนี้ สพฐ.จะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง โดยมี กศจ.เป็นผู้จัดสอบ และภาค ค ใช้เวลาสอบคนละ 40 นาที ทำ 3 กิจกรรม คือ สอบสัมภาษณ์ ตรวจประเมินแฟ้มสะสมผลงาน และประเมินสาธิตการสอน โดยจะมีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้ด้วย จึงไม่ต้องกังวลหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :     ข่าวประกาศจาก สพฐ.

ช่วงเวลาจัดสอบ   :    จะสอบวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

error: Content is protected !!