กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดสอบเป็น สมาชิก อส. 108 อัตรา ปี 63

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เตรียมดำเนินการเปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 108 อัตรา ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
1. มีสัญชาติไทย (ชาย/หญิง)
2. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
3. มีอายุ 17 – 60 ปี
4. มีร่างการสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

การเรียกบรรจุ ในสังกัดต่างๆ
1. กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 จำนวน 22 อัตรา
2. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 จำนวน 51 อัตรา
3. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 จำนวน 31 อัตรา
4. กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 จำนวน 4 อัตรา

การสมัครสอบ    :    รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 – 31 มกราคม 2563 ในวันเวลาราชการ โดยให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบ ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสาร !!!

 

ขอบคุณข้อมูล   :   xn--12c4cbf7aots1ayx.com , กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน