Press ESC to close

สรุป ส่วนประกอบของพอร์ต โครงการต่างๆ ม. สงขลานครินทร์

สรุป ส่วนประกอบของพอร์ต โครงการต่างๆ ม. สงขลานครินทร์

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังเตรียมอยากจะเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อยู่ ในบทความนี้ พี่ก็มีแนวทางการทำ พอร์ตโฟลิโอ มาฝากกัน ตามแนวทางระเบียบการรับสมัคร ปี 2565 ซึ่งน้องๆ ที่ทำพอร์ตแล้ว แต่ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ลองเอาไปปรับใช้กันนะจ้ะ

การรับสมัคร   :  entrance.psu.ac.th

1. โครงการไนติงเกล

รูปแบบ พอร์ตโฟลิโอ เป็นพอร์ตไม่เกิน 10 หน้า ครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน คือ 1.) ความเป็นผู้นำ,  2.) เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม,  3.) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 4.) การป้องกันและรณรงค์สารเสพติด

2. โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

รูปแบบของพอร์ตโฟลิโอ จะคล้ายกับโครงการไนติงเกล

3. โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

รูปแบบของพอร์ตโฟลิโอ จะต้องเกี่ยวข้องกับดิจิทัล มีเดีย หรือศิลปะ เช่น เว็บไซต์ส่วนบุคคล กราฟิกดีไซน์ เทคนิคการถ่ายภาพ เป็นต้น

.

** ส่วนโครงการอื่นๆ อาจไม่ได้กำหนด รูปแบบเฉพาะอย่างชัดเจน

น้องๆ ก็ทำพอร์ตโฟลิโอในรูปแบบ ปกติ คือ ไม่เกิน 10 หน้า มีเกียรติบัตร /  ผลงาน /  กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง

ยกตัวอย่างเช่น โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

สิ่งที่น้องๆ ต้องเช็คเลยคือ คุณสมบัติ เรามีหน่วยกิตครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยต้องการไหม เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำเราได้ไหม

ส่วนพอร์ตโฟลิโอ หรือผลงานอื่นๆ ก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้งาน ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รูปภาพกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมเกี่ยวกับค่าย หรือ Open House ที่มีความเกี่ยวข้องกับ คณะทางด้านคอมพิวเตอร์ ประมาณนี้จ้า

.

ขอบคุณข้อมูล     :    entrance.psu.ac.th

error: Content is protected !!