สรุป ส่วนประกอบของพอร์ต โครงการต่างๆ ม. สงขลานครินทร์

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังเตรียมอยากจะเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อยู่ ในบทความนี้ พี่ก็มีแนวทางการทำ พอร์ตโฟลิโอ มาฝากกัน ตามแนวทางระเบียบการรับสมัคร ปี 2565 ซึ่งน้องๆ ที่ทำพอร์ตแล้ว แต่ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ลองเอาไปปรับใช้กันนะจ้ะ

การรับสมัคร   :  entrance.psu.ac.th

1. โครงการไนติงเกล

รูปแบบ พอร์ตโฟลิโอ เป็นพอร์ตไม่เกิน 10 หน้า ครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน คือ 1.) ความเป็นผู้นำ,  2.) เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม,  3.) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 4.) การป้องกันและรณรงค์สารเสพติด

2. โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

รูปแบบของพอร์ตโฟลิโอ จะคล้ายกับโครงการไนติงเกล

3. โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

รูปแบบของพอร์ตโฟลิโอ จะต้องเกี่ยวข้องกับดิจิทัล มีเดีย หรือศิลปะ เช่น เว็บไซต์ส่วนบุคคล กราฟิกดีไซน์ เทคนิคการถ่ายภาพ เป็นต้น

.

** ส่วนโครงการอื่นๆ อาจไม่ได้กำหนด รูปแบบเฉพาะอย่างชัดเจน

น้องๆ ก็ทำพอร์ตโฟลิโอในรูปแบบ ปกติ คือ ไม่เกิน 10 หน้า มีเกียรติบัตร /  ผลงาน /  กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง

ยกตัวอย่างเช่น โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

สิ่งที่น้องๆ ต้องเช็คเลยคือ คุณสมบัติ เรามีหน่วยกิตครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยต้องการไหม เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำเราได้ไหม

ส่วนพอร์ตโฟลิโอ หรือผลงานอื่นๆ ก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้งาน ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รูปภาพกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมเกี่ยวกับค่าย หรือ Open House ที่มีความเกี่ยวข้องกับ คณะทางด้านคอมพิวเตอร์ ประมาณนี้จ้า

.

ขอบคุณข้อมูล     :    entrance.psu.ac.th