สวนดุสิต รอบที่ 3 ระเบียบการ 64

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ปี 2564

มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ได้ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 Admission 1&2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

คณะ และหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. โรงเรียนกฏหมายและการเมือง (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต , รัฐศาสตรบัณฑิต , รัฐประศาสนศาสรบัณฑิต)

2. โรงเรียนการเรือน (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)

3. โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริหาร (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ด้านการจัดการ)

4. คณะครุศาสตร์

5. คณะพยาบาลศาสตร์

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7. คณะวิทยาการจัดการ

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)

จำนวนที่รับสมัคร ในรอบนี้ 1,470 คน สำหรับรอบที่ 3 Admission 1 และ 1,445 สำหรับรอบที่ 3 Admission 2

** รายละเอียดคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกสามารถดูได้ที่ระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างนะจ้ะ

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล      :       ฝ่ายรับเข้า ม. สวนดุสิต 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…