รับตรง ม. ราชภัฏ สวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ ได้เปิด รับตรง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6  ไม่มีกำหนดเกรดขั้นต่ำ

การรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ

สมัครด้วยตนเอง ไปที่ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม (ศาลายา-พุทธมณฑล) วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) โทร.034-964946 กด 101 หรือ 082-5601365  ไม่เสียค่าสมัคร

เอกสารที่ต้องนำมาในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนของผู้สมัคร 1 ฉบับ

3.สำเนาใบปพ. ที่มีเกรด 4 หรือ 5 เทอม 1 ฉบับ

การรับสมัคร    :     ลิงก์พาไป  !!

.

กำหนดการรับสมัคร     :  ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม และข้อมูล    :       Ssruic Suansunandha