อุบลราชธานี เกณฑ์คะแนน

ผลการเรียนและคะแนนสอบที่ใช้ใน รอบที่ 3 Admission 1 ม. อุบลราชธานี ปี 2563

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้จัดทำแผนเงื่อนไขการใช้ผลการเรียนและคะแนนสอบในการเข้าศึกษา TCAS เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่จะเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าใจถึงรูปแบบคัดเลือกที่จะใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

tcas63 ubon

 

 

แผนเงื่อนไขการใช้ผลการเรียนและคะแนนสอบในการเข้าศึกษา TCAS63 รอบอื่นๆ    :     เอกสาร !!

ขอบคุณข้อมูล   :      ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…