Press ESC to close

ข้อสอบ O-NET พร้อม เฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 ในทุกระดับชั้น

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2563 ในทุกระดับชั้น

การสอบ O-NET ในปี 2564 หรือ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 งงไหม นั้นซิ ทำไมไม่ปีเดียวกัน ที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27, 29 มีนาคม 2564 นั้น ตอนนี้ทาง สทศ. ได้ออกเฉลยและข้อสอบมาให้ดาวน์โหลด ไปเช็คกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้องๆ คนไหนที่อยากได้ เฉลยข้อสอบ หรือกำลังเตรียมตัวสอบ ลองเอาไปฝึกทำหรือเอาไปตรวจสอบความถูกต้องกันได้เลยจ้า

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย …

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. วิชาภาษาไทย     :     เอกสาร ข้อสอบ  !!

2. วิชาคณิตศาสตร์    :     เอกสาร ข้อสอบ  !!

3. วิชาภาษาอังกฤษ    :     เอกสาร ข้อสอบ  !!

4. วิชาวิทยาศาสตร์    :     เอกสาร ข้อสอบ  !!

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. วิชาภาษาไทย     :     เอกสาร ข้อสอบ O-NET  !!

2. วิชาคณิตศาสตร์    :     เอกสาร ข้อสอบ O-NET  !!

3. วิชาภาษาอังกฤษ     :     เอกสาร ข้อสอบ O-NET  !!

4. วิชาวิทยาศาสตร์     :     เอกสาร ข้อสอบ O-NET  !!

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1. วิชาภาษาไทย      :     เอกสาร ข้อสอบ  !!

2. วิชาคณิตศาสตร์    :     เอกสาร ข้อสอบ  !!

3. วิชาภาษาอังกฤษ    :     เอกสาร ข้อสอบ  !!

4. วิชาวิทยาศาสตร์    :     เอกสาร ข้อสอบ  !!

5. วิชาสังคมศึกษา      :     เอกสาร ข้อสอบ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :  niets.or.th/th/catalog/view/3997

error: Content is protected !!