ภาษาอังกฤษ เดาความหมาย

หนังสือ การเดาความหมาย ในภาษาอังกฤษ สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทักษะการอ่านเป็นหนึ่งในหัวใจของการเรียนรู้ด้านภาษาที่นอกเหนือจากทักษะการฟัง การพูด และการเขียน การหาความรู้จากการอ่านจึงมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้การอ่านยังทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนนำความรู้และความคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ชีวิตประจำวันได้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษอังกฤษชุดนี้จัดทำขึ้น

เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแก้ปัญหาด้านทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคและกลวิธีต่างๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ นำไปฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะด้านการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

และในบทความนี้ พี่ก็มี หนังสือ การเดาความหมายจากบริบท สำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มาฝากกัน อย่าลืมโหลดไปอ่านกันนะจ้ะ

.

โหลดหนังสือ    :      E-book หนังสือ  !!

.

ขอบคุณข้อมูลและเอกสาร    :  chiangkham.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In ข้อสอบเก่า
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…