Press ESC to close

เตรียมสอบ กสพท สำคัญยังไง ต้องสอบอะไรบ้าง มาเช็คข้อมูลกัน

เตรียมสอบ กสพท สำคัญยังไง ต้องสอบอะไรบ้าง มาเช็คข้อมูลกัน

กสพท. คือชื่อย่อของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 10 สถาบัน โดยปีนี้โครงการ กสพท จะเข้าร่วมกับระบบ TCAS ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ซึ่งมีความสำคัญมากในการเข้าคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในสามคณะนี้ และ กสพท นี้ต้องสอบอะไรบ้าง มาเช็คข้อมูลกันหน่อยดีกว่าจ้า

1. วิชาเฉพาะ กสพท หรือ วิชาความถนัดแพทย์

คิดเป็นสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% ประกอบด้วย 3 PART ดังนี้

1.1 PART เชาว์ปัญญา ลักษณะข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม MATH ม. ต้น + ม. ปลาย ทั่วไป

1.2 PART จริยธรรมทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีสอนในห้องเรียน ต้องซื้อหนังสือมาอ่านเองนะจ้ะ

1.3 PART ความคิดเชื่อมโยง จะคล้าย ๆ กับ GAT เชื่อมโยง แต่จะมีความยาก-ซับซ้อนมากกว่าอยู่พอสมควร

2. วิชาสามัญ

ที่จัดสอบโดย สทศ. โดยจะใช้ 7 วิชา ในสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 70% ดังนี้

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) 40%

คณิตศาสตร์ 1 20%

ภาษาอังกฤษ 20%

ภาษาไทย 10%

สังคมศึกษา 10%

โดยมีเงื่อนไขว่าแต่ละกลุ่มสาระวิชาจะต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม

3. O-NET ม.6

ข้อสอบวัดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดย O-NET จะไม่ได้นำมาเป็นสัดส่วนในองค์ประกอบการคิดคะแนน แต่น้องจะต้องทำคะแนนรวม O-NET 5 วิชา (วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติไม่ครบนะจ้ะ

**น้องๆ คนไหนที่จะอยากเรียนแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ อย่าลืม เตรียมสอบ ในสนามสอบนี้ด้วยนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล     :    webythebrain.com/article/what-is-required-to-do-medical-research-network-of-the-consortium-of-thai-medical-schools

error: Content is protected !!