Press ESC to close

เตรียมสอบ GAT ทั้งสองพาร์ท สำหรับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมสอบ GAT ทั้งสองพาร์ท สำหรับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

วิชา GAT ในสนามสอบ GAT/PAT เป็นวิชาที่สำคัญมากสำหรับยื่นคะแนนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะใช้แทบทุกคณะเลย โโยเฉพาะสายสังคม อย่างนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ใช้ ถึง 50% เลยในการคัดเลือก ถ้ามันสำคัญขนาดนี้ ต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วแหละ งั้นเรามาศึกษาข้อมูลกันหน่อยดีกว่า ว่า GAT ต้องสอบอะไรบ้าง

GAT มี 2 พาร์ท โดยจะใช้เวลาในการทำข้อสอบ วิชา GAT (ความถนัดทั่วไป) ทั้งหมด 3 ชั่วโมง GAT เชื่อมโยง 90 นาที และ GAT ภาษาอังกฤษ 90 นาทีเท่ากัน

GAT เชื่อมโยง วัดความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

การอ่านจับใจความ 2. การคิดเชิงวิเคราะห์ 3. การสังเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของประเด็นและสาระสำคัญต่าง ๆ

GAT ภาษาอังกฤษ วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

**ข้อแนะนำสำหรับการสอบ GAT เชื่อมโยง คือ ต้องฝึกทำโจทย์ และข้อสอบเยอะๆ นะ เพราะ ไม่มีอะไรช่วยได้ นอกจากฝึกฝนเยอะๆ สำหรับพาร์ทนี้

GAT ภาษาอังกฤษ จะมีส่วนที่ออกสอบ ดังนี้

Speaking & Conversation ออกประมาณ 15 ข้อ

VOCABULARAY ออกประมาณ 15 ข้อ

READING COMPREHENSION ออกประมาณ 9 ข้อ

GRAMMAR ส่วนที่เหลือ

**สู้ๆ นะจ้ะ ถ้าทำคะแนน GAT ได้เยอะ โอกาสเข้ามหาวิทยาลัย สดใสแน่นอน

.

ขอบคุณข้อมูล     :    opendurian.com/news/howtogat

error: Content is protected !!