Press ESC to close

เนื้อหาที่ออกสอบ O-NET 63 สำหรับน้องๆ เอาไว้เตรียมสอบ

เนื้อหาที่ออกสอบ O-NET 63 สำหรับน้องๆ เอาไว้เตรียมสอบ

มาแล้วกับเนื้อหาที่ออกสอบในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้องๆ dek64 ที่ต้องสอบกัน โดยเนื้อหาเป็นผังแนวข้อสอบจาก สทศ. ซึ่งการสอบใน

สนามสอบ O-NET นี้ จะต้องสอบด้วยกัน 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

โดยแนวข้อสอบนี้ มีทั้งในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เลย น้องๆ คนไหนพร้อมแล้ว ไปโหลดเอกสารกันได้เลยจ้า

.

เนื้อหาที่ออกสอบ O-NET ชั้น ป.6    :      เอกสาร  !!

เนื้อหาออกสอบ O-NET ชั้น ม.3    :      เอกสาร  !!

เนื้อหาที่ออกสอบ O-NET ชั้น ม.6    :      เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :    niets.or.th

error: Content is protected !!