Press ESC to close

ทุน เรียนต่อต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2566

ทุน เรียนต่อต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2566

หากน้องๆ คนไหนที่มีความฝันว่าอยากจะไป เรียนต่อต่างประเทศ มาทางนี้เลยจ้า เพราะในบทความนี้พี่ก็ได้รวบรวม ทุนเรียนต่อ ต่างประเทศ ที่น่าสนใจมาฝากกัน ซึ่งกำลังเปิดรับ หรือใกล้จะเปิดรับสมัคร ประจำเดือน มกราคม เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2023

โดยมีสถาบันที่เปิดรับสมัครเพื่อมอบทุนต่างๆ มากมายทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย สำหรับคนที่มีความฝันจะไปเรียนต่อต่างประเทศ มาดูกันดีกว่ามีที่ไหนเปิดรับสมัครกันบ้าง

1. ทุนการศึกษาสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น / Huayu Enrichment Scholarship (HES)

หน่วยงานผู้มอบทุน : กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เงินสนับสนุน : เดือนละ 25,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

ระยะเวลา : 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ช่วงเวลารับทุน : 1 กันยายนปีที่สมัคร ถึง 31 สิงหาคมปีถัดไป

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคมของทุกปี ( 2566 )

ผลการเรียน (อ้างอิงข้อมูลปี 2566) :

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.2

คะแนนภาษา (อ้างอิงข้อมูลปี 2566) :

ระยะเวลา 3 – 6 เดือน : ภาษาจีน TOCFL A2 หรือภาษาอังกฤษ TOEIC 550

(หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า)

ระยะเวลา 9 – 12 เดือน : ภาษาจีน TOCFL B1

หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย :  สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) โทรศัพท์ 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203

รายละเอียด เพิ่มเติมและทุนอื่นๆ     :     เอกสารประกาศ  !!

.

2. ทุนเรียนต่อป.ตรี ที่ ‘University of North Texas’

University of North Texas หรือ UNT ก่อตั้งเมื่อปี 1890 ในเมืองเดนตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 14 คณะ มากกว่า 200 สาขาวิชา ซึ่งประกอบไปด้วยระดับปริญญาตรี 112 สาขา,ระดับปริญญาโท 94 สาขา และระดับปริญญาเอกอีก 38 สาขา

ปัจจุบัน UNT มี 4 วิทยาเขต ทั้งในเมืองเดนตัน (Denton), เมืองฟริสโก (Frisco), เมืองแม็คคินนีย์ (McKinney) และเมืองแดลลัส (Dallas)

ด้านวิชาการก็โดดเด่นหลายสาขาเลยครับ โดยเฉพาะด้านศิลปะการแสดง (Performing Arts) ที่ครองอันดับที่ 1 จากมหา’ลัยทั่วประเทศ (โพลของ College Gazette.com), สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Program) อยู่ในอันดับที่ 2 (จัดอันดับโดย Intelligent.com) และสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design Program)

ทุน UNT Excellence Scholarship

ทางมหาวิทยาลัยมีทุนสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อระดับป.ตรี มีมูลค่าลดหลั่นกันไปตามผลงานด้านวิชาการ ตั้งแต่ $1,000 – $12,000/ปี (~33,420 บาท – 401,040 บาท/ปี) โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากด้านต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คนไทยสมัครได้

2. ต้องเรียนจบมัธยมปลายเรียบร้อยแล้ว (หรือใครที่มีวุฒิ GED ก็สมัครได้ครับ)

3. มีผลคะแนนสอบ SAT หรือ ACT (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามเงื่อนไขหลักสูตรที่จะสมัครเรียน

4. ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหา’ลัยกำหนด (English Language Proficiency)

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  ปลายเดือนธันวาคม 2022 – 1 มีนาคม 2023

.

3. SCG แจกทุนเรียนฟรี ป.ตรี/ป.โท สถาบันชั้นนำที่จีนและอินเดีย / SCG New Gen Scholarship 2023

โครงการทุน SCG New Gen Scholarship สำหรับ “บุคคลทั่วไป” ที่ประสงค์เรียนต่อ ป.ตรี และ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566 ในสาขาและมหาวิทยาลัยที่ SCG กำหนดสำหรับทุนนี้จะสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100% (ตามอัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเหมือนกับนักเรียนทุนภายในของ SCG ตลอดช่วงที่กำลังศึกษาอยู่) มีกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกคร่าวๆ ดังนี้

ระยะเวลารับสมัคร: วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566

การคัดเลือกผู้รับทุน: สัมภาษณ์ช่วงเดือนมิถุนายน 2566 (คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุนการศึกษา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด)

การแจ้งผลอนุมัติทุน: ประกาศผลช่วงเดือนกรกฎาคม 2566

คุณสมบัติ

1. ผู้สมัครขอรับทุนศึกษาต่อ ป.ตรี ต้องอายุไม่เกิน 20 ปี

2. ผู้สมัครขอรับทุนศึกษาต่อ ป.โท ต้องอายุไม่เกิน 30 ปี (นับอายุถึง วันที่ 1 มกราคม 2566)

3. ผลการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี

4. ผลคะแนนวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 5 (กรณีไปเรียนต่อประเทศจีน)

5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กรณีไปเรียนต่อประเทศอินเดีย)

6. มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศจีน และประเทศอินเดีย ในสาขาวิชาที่ SCG กำหนด และได้รับเอกสารยืนยันการตอบรับจาก

มหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว ไม่เคยได้รับปริญญาตรี / โท / เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาและวิชาเอกเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

เอกสารประกอบการสมัครทุน

1. หนังสือรับรองผู้สมัครขอทุนฯ (Reference Letter) จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย หรือที่ทำงาน และ มีรายละเอียดของผู้ออกหนังสือรับรองให้ทาง SCG สามารถติดต่อสอบถามได้

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับชั้นล่าสุด จำนวน 1 ชุด

3. เอกสารยืนยันการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในในสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศจีน และประเทศอินเดีย สาขาวิซาที่ SCG กำหนด

4. เอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจากทางสถาบันฯ

5. สำเนาหลักฐานแสดงผลคะแนนทางภาษา

6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

7. รูปถ่ายผู้ขอรับทุนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

.

4. ทุนเต็มจำนวน ป.โท ประเทศญี่ปุ่น ‘ASEAN+ONE SCHOLARSHIP’ (ปี 2024) โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 6 ประเทศ (ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และรัสเซีย) ที่ประสงค์จะเรียนต่อระดับ ป.โท ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาและมหาวิทยาลัยที่กำหนด ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสร้างบุคลากรคุณภาพที่จะนำความรู้กลับมาทำงานในประเทศไทย และนำพาประเทศสู่การเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศด้วย

ค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม

1. ค่าศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร

2. ค่าครองชีพรายเดือน

นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย: 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)

นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย: 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี)

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสอบ, ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา จ่ายเต็มตามจำนวนจริง

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น จ่ายเต็มจำนวนตามจริง เทียบเท่ากับมูลค่าตั๋วที่นั่งชั้นประหยัด

*มูลค่าทุนการศึกษา 10 ล้านเยนตลอดหลักสูตร

ระยะเวลาการให้ทุน

ระยะเวลาสูงสุด 3 ปี (1 ปีสำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย และ 2 ปีสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโท)

ทุนนี้จะถูกระงับในกรณีที่ผู้รับทุนที่เป็นนักศึกษาวิจัยไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภายในเวลา 1 ปี หลังจากที่เดินทางเข้าไปเป็

นักศึกษาวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น

ในกรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี และหากผู้สมัครเลือกศึกษาต่

ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) จะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   : 1 ธันวาคม 2565 – 8 มีนาคม 2566

.

ขอบคุณข้อมูล    :    dek-d.com/studyabroad  ,  tecthailand.com/ทุนการศึกษา

error: Content is protected !!