Press ESC to close

รวม เอกสารการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย เอกชน ปี 2563

รวม เอกสารการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย เอกชน ปี 2563

ในการคัดเลือก ผ่านระบบ Admission 2 หรือรอบ Admission กลางนั้น ไม่ได้มีแค่มหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นที่เข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ แต่มหาวิทยาลัยเอกชนก็เข้าร่วมการคัดเลือก ครั้งนี้ด้วย และในปี 2563 มีมหาวิทยาลัยเอกชนไหนบ้างที่ออกเอกสารการรับสมัคร และคุณสมบัติการรับสมัคร ออกมาแล้ว มาดูกัน

เอกสารการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      :    เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม     :    เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     :    เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยคริสเตียน     :    เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     :    เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยรังสิต     :    เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     :    เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย     :    เอกสาร  !!

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์      :    เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     :    เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยสยาม      :    เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเนชั่น     :   เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชธานี     :    เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่       :    เอกสาร !!

**เอกสารนี้ยังเป็นเอกสารการรับสมัครเบื้องต้น ต้องรอระเบียบการรับสมัครจากทาง ทปอ. อีกที  เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

.

ขอบคุณข้อมูล   :    mytcas.com

error: Content is protected !!