Press ESC to close

เอกสารสรุปเนื้อหาและข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา สำหรับเตรียมสอบ

เอกสารสรุปเนื้อหาและข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา สำหรับเตรียมสอบ

วิชาสังคมศึกษา หนึ่งในวิชาสำคัญของสายศิลป์ และคณะทางด้านสังคม จริงๆ ไม่ใช่แค่สายศิลป์นะ ที่จะเรียนในสายสังคมเท่านั้น สายวิทย์ หลายคนก็หนีมาเรียนกันเยอะ 55 จึงไม่แปลกว่าวิชาสังคมศึกษา นี่จะสำคัญ แต่หลายๆ คนก็ไม่ค่อยสนใจและมองข้ามวิชานี้ไปเหมือนกัน ดังนั้น เพื่อทบทวนเนื้อหาให้แน่นขึ้น ในบทความนี้ พี่จึงมีเอกสารสรุปเนื้อหา วิชานี้มาให้โหลดกัน โดยในเอกสารนั้นประกอบไปด้วย เรื่องต่างๆ ดังนี้

มนุษย์กับสังคม

ศาสนาสำคัญของโลก

การเมืองการปกครอง

กฎหมายสำหรับประชาชน

พุทธศาสนา

เศรษฐศาสตร์

ภูมิศาสตร์

ประวัติศาสตร์

โหลดเอกสาร    :     เอกสาร !!

 

ขอบคุณเอกสาร    :   bobby tutor

error: Content is protected !!