Press ESC to close

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2566

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2566

ประกาศจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2566

โดยรับสมัครจำนวน 32 คน

รอบที่ 1 จำนวน 28 คน : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2565

รอบที่ 2 จำนวน 4 คน : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. – 15 มี.ค. 2566

ระบบรับสมัคร    :   https://admission.cra.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

https://pscm.cra.ac.th , md.pscm@cra.ac.th หรือโทร 02 576 6600 ต่อ 8477, 8481, 8462, 8458

การคัดเลือก จะคัดเลือกด้วย

1. ผลคะแนน BMAT

2. ผลคะแนน IELTS 7.0 หรือ TOEFL 100 คะแนนขึ้นไป

3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

** รายละเอียดอื่นๆ อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่    :   www.facebook.com/PSCM.CRA

ขอบคุณข้อมูล    :   twitter.com/SocialDome ,   www.facebook.com/PSCM.CRA

error: Content is protected !!